لیزوزوم در سیتوپلاسم: 5 واقعیتی که باید بدانید


لیزوزوم ها اندامک های سلولی موجود در سیتوپلاسم هستند که حاوی آنزیم های گوارشی (لیزوزیم) هستند که به هضم بیومولکول های مختلف کمک می کنند. اجازه دهید این را به طور خلاصه ببینیم.

لیزوزومها در سیتوپلاسم یافت می شود زیرا یکی از انواع اندامک های درون سلولی است که عملکرد بسیار مهمی برای محافظت از سلول در برابر مولکول های نامطلوب مانند میکروارگانیسم ها، ویروس ها، ماکرومولکول ها و همچنین بخش های سلولی قدیمی دارد.

لیزوزوم ها دارای برخی آنزیم های هیدرولیتیک (کربوهیدرات ها، لیپازها، پروتئازها) هستند و همچنین برای عملکرد به محیط اسیدی بهینه نیاز دارند.

اجازه دهید بحث کنیم اگر لیزوزوم یک اندامک سیتوپلاسمی است، جایی که آنها در سیتوپلاسم یافت می شوند، چگونه با سیتوپلاسم کار می کند و بسیاری از سوالات مرتبط دیگر در این مقاله.

آیا لیزوزوم اندامک سیتوپلاسمی است؟

لیزوزوم ها به عنوان کیسه های خودکشی نیز شناخته می شوند. اجازه دهید بررسی کنیم که آیا این اندامک سیتوپلاسمی است یا خیر.

لیزوزوم ها اندامک های سیتوپلاسمی هستند که به عنوان یک مکانیسم دفاعی در طول سنتز پروتئین ها و سایر ترکیبات مورد نظر عمل می کنند. نقش بسیار مهمی در کاهش ساختار بسیار فشرده پروتئین و همچنین تا زدن اشتباه پروتئین های انباشته ایفا می کند.

لیزوزوم از ویکیپدیا

لیزوزوم به عنوان اندامک سیتوپلاسمی، می تواند به عنوان عمل کند فاگوسیتوز که در آن همه پاتوژن های ناخواسته، آسیب دیده و درون سلولی را از طریق کمک آنزیم های هیدرولیتیک از سلول هضم یا حذف می کنند.

لیزوزوم ها در کجای سیتوپلاسم یافت می شوند؟

لیزوزوم ها کیسه هایی هستند که آنزیم های قدرتمندی برای تجزیه مولکول های بزرگ مواد مغذی به ساختارهای شیمیایی کوچکتر تولید می کنند. بیایید ببینیم آنها در کجا در سیتوپلاسم یافت می شوند.

لیزوزوم‌ها بیشتر در قسمت سیتوزولی سیتوپلاسم در سلول‌های یوکاریوتی شبیه حیوان یافت می‌شوند تا در سلول‌های گیاهی. جذب غذا توسط حیوانات به تجزیه موادی مانند باکتری ها و دفع سایر مواد ناخواسته و اندامک های فرسوده کمک می کند.

لیزوزوم ها مواد وارد شده به سلول را هضم کرده و مواد درون سلولی را از آنها بازیافت می کنند ویکیپدیا

سیتوپلاسم چگونه با لیزوزوم ها کار می کند؟

لیزوزوم ها به هضم درون سلولی و تخریب ذرات غذا مانند ویروس ها و باکتری ها کمک می کنند. بیایید یاد بگیریم که سیتوپلاسم چگونه با لیزوزوم ها کار می کند.

در داخل سیتوپلاسم، مقداری آنزیم هیدرولیتیک در لیزوزوم ها وجود دارد که به عنوان یک سیستم گوارشی درون سلولی و همچنین برای هضم کامل غذا عمل می کنند، که در سیتوپلاسم تنها با کمک یک اندامک لیزوزوم انجام می شود.

آنها به از بین بردن اندامک های مرده و آسیب دیده کمک می کنند. بنابراین به آنها لاشخور یا جوخه تخریب می گویند.

تفاوت بین لیزوزوم و سیتوپلاسم

لیزوزومها سیتوپلاسم
اهداف 1) هضم: مولکول های بزرگتر و آنهایی که نیاز به تجزیه دارند برای هضم به لیزوزوم ها فرستاده می شوند.
2) تخریب پاتوژن ها: اکثر سلول ها این لیزوزوم های بسیار تخصصی را ندارند، اما با این وجود وجود دارند.
1) سیتوپلاسم به عنوان محل انجام اکثر فرآیندهای شیمیایی عمل می کند و توسط آنزیم ها کنترل می شود.
2) در سیتولوژی، سیتوپلاسم ماده ای است که در یک سلول وجود دارد، به استثنای هسته سلول.
تعریف لیزوزوم ها ساختارهای متصل به غشاء هستند که حاوی لیپید هستند و در داخل سلول ها وجود دارند.
سیتوپلاسم بین غشای سلولی و غشای هسته قرار دارد.
سیتوپلاسم ماده ژله مانند سلول است

شکللیزوزوم ها واکولی کروی شکل هستند.آنها هیچ شکل مشخصی ندارند.
توابعالف) به تجزیه مواد نامطلوب سلول ها کمک می کند.
ب) همچنین نقش بسیار مهمی در مرگ برنامه ریزی شده سلولی به نام آپوپتوز دارد.
ج) سلول های پاتوژن کش سیستم ایمنی دارای تعداد بسیار زیادی از این لیزوزوم ها برای از بین بردن پاتوژن ها هستند.
الف) نگهداری مواد غذایی.
ب) واکنش های متابولیکی مانند گلیکولیز در اینجا رخ می دهد.
ج) انتقال سیگنال بین هسته و غشای سلولی
د) تقسیم سلولی
تفاوت بین لیزوزوم و سیتوپلاسم

آیا سیتوپلاسم دستگاه گلژی دارد؟

بیشتر لیزوزوم ها در طی فرآیند بسته بندی در مجتمع گلژی تشکیل می شوند. بیایید ببینیم که سیتوپلاسم چگونه با بدن گلژی ارتباط دارد.

بدن گلژی اندامک اصلی است که غشای لیزوزوم ها را می سازد و آنها را می پوشاند و وزیکول هایی را تشکیل می دهد که برای حمل و نقل یا بسته بندی کربوهیدرات ها و همچنین پروتئین ها برای صادرات از سلول ها مفید می شوند. نقش بسیار مهمی دارد زیرا به عنوان مرکز بسته بندی سلول عمل می کند.

نتیجه

از مقاله فوق می توان نتیجه گرفت که لیزوزوم در سیتوپلاسم به تخریب اندامک های قدیمی و پاتوژن های مهاجم کمک می کند.

بهایروی راثورد

سلام، من Bhairavi Rathod هستم، واجد شرایط ICAR NET 2021 در بیوتکنولوژی کشاورزی. حوزه تخصصی من بیوتکنولوژی یکپارچه است. من تجربه تدریس و نوشتن مطالب بسیار پیچیده را به روشی ساده برای زبان آموزان دارم. پروفایل لینکدین من: https://www.linkedin.com/in/bhairavi-rathod-806993130

پستهای اخیر

پیوند به ساختار کروموزوم های گیاهی: 7 واقعیتی که باید بدانید

ساختار کروموزوم های گیاهی: 7 واقعیتی که باید بدانید

ساختار کروموزوم گیاهی شامل تمام اطلاعات ژنتیکی است که به صورت جفت یافت می شود. در این مقاله در مورد حقایق جالب صحبت می کنیم. ساختار کروموزوم گیاه نخ مانند است که در ...

پیوند به آیا میتوکندری اندامک است؟ 7 حقیقتی که باید بدانید

آیا میتوکندری یک اندامک است؟ 7 حقیقتی که باید بدانید

میتوکندری ها مبدل ارز انرژی سلول هستند. ATP شکلی از انرژی شیمیایی مورد نیاز برای متابولیسم سلولی است. بیایید ببینیم که آیا میتوکندری یک اندامک است یا خیر. میتوکندری یک ...