مقاومت بی نهایت در مقابل مقاومت صفر: بینش های دقیق

در این مقاله، ما بر روی نکاتی تمرکز خواهیم کرد که مقایسه مقاومت بینهایت در مقابل مقاومت صفر را تشکیل می دهد. مقاومت بی نهایت و صفر به ترتیب مترادف با اتصال باز و اتصال کوتاه هستند.

پارامترهای مقایسهمقاومت صفرمقاومت بی نهایت
تعریفیک سیم یا یک انشعاب مدار با مقاومت صفر نشان می دهد که جریان بسیار بالایی وجود دارد. به این حالت اتصال کوتاه نیز می گویند. یک سیم یا یک انشعاب مدار با مقاومت نامتناهی به این معنی است که بین دو نقطه مدار جریان یا قطعی وجود ندارد. به این حالت مدار باز نیز می گویند. 
نمای کلی مداردر شرایط مداری، مقاومت صفر نشان دهنده اتصال کوتاه است. اتصال کوتاه مانند یک سیم بدون مقاومت به نظر می رسد.از نظر مداری، مقاومت بی نهایت نشان دهنده یک مدار باز است. مدار باز مانند یک شکاف یا بدون سیم بین نقاط به نظر می رسد.
اثرمقاومت صفر و متعاقباً جریان بی نهایت زیاد منجر به گرمای بیش از حد و سوختن مدار می شود. جریان بدون یا تقریبا صفر از سیمی با مقاومت بی نهایت عبور می کند.
انحراف اهم متراهم متر در این شرایط به سمت راست منحرف می شود و حرکت نمی کند.اهم متر در این شرایط به سمت چپ منحرف می شود و حرکت نمی کند.
از نظر رسانایی رساناهایی با مقاومت صفر به عنوان ابررسانا شناخته می شوند. در زیر نقطه بحرانی، مقاومت یک ابررسانا به صفر می رسد. اینها با اتصال کوتاه متفاوت هستند.موادی با مقاومت بی نهایت بالا به عنوان عایق شناخته می شوند. اینها با مدارهای باز متفاوت هستند.
جاری جریان در مقاومت صفر بی نهایت یا بسیار زیاد خواهد بود.جریان در مقاومت بی نهایت صفر یا بسیار کم خواهد بود.
ولتاژوقتی مقاومت صفر باشد ولتاژ صفر است. ولتاژ بی نهایت یا حداکثر ولتاژ ممکن زمانی که مقاومت بی نهایت است.
سناریوی عملیدر واقع، مقاومت صفر به معنای مقاومت ناچیز است.در حقیقت، مقاومت بی نهایت به معنای مقدار بسیار بالای مقاومت است.

مقاومت بی نهایت در مقابل مقاومت صفر - سوالات متداول

مقاومت صفر در مدار به چه معناست؟

در اصطلاح الکتریکی، مقاومت صفر در یک مدار به عنوان "اتصال کوتاه" شناخته می شود. از نظر تئوری، اگر مقاومت R = 0 باشد، طبق قانون اهم جریان (i = V/R) بی نهایت است. جریان بی نهایت یا بسیار زیاد ممکن است مدار را بسوزاند.

در عمل، حتی اگر هیچ مقاومتی در مدار وجود نداشته باشد، سیم های مورد استفاده برای ساخت مدار حداقل مقدار کمی مقاومت دارند. سلول ها همچنین مقاومت داخلی ارائه می دهند. بسیار ناچیز است و با مقاومت صفر مقایسه می شود. اگر باتری را مستقیماً با سیم وصل کنیم، گرم می شود و به کل تنظیمات آسیب می رساند. 

مقاومت بی نهایت در مقابل مقاومت صفر - اتصال کوتاه
مدار کوتاه؛ اعتبار تصویر: در ویکیانبار موجود

ادامه مطلب در…..عملکرد مدار سری: اطلاعات کامل و سوالات متداول

اگر اهم متر صفر را نشان دهد به چه معناست؟

اهم متر وسیله ای الکتریکی برای اندازه گیری مقاومت است. ابتدا موقعیت اشاره گر متر روی صفر تنظیم می شود. هنگامی که نشانگر به سمت راست منحرف می شود، نشان دهنده مقاومت بسیار کم یا تقریباً صفر است. 

خواندن صفر اهم در اهم متر نشان دهنده مقاومت صفر بین نقاط تست است. اما در بیشتر موارد، سرهای تست اهم متر مقاومت بسیار کمی دارند. به طور کلی، هر مقدار مقاومت کمتر از 1 اهم به عنوان صفر در نظر گرفته می شود. صفر اهم در یک مولتی متر دیجیتال به معنای تداوم در مدار است.

ادامه مطلب در….نحوه آزمایش خازن با مولتی متر: بینش کامل و سوالات متداول

مقاومت بی نهایت در مولتی متر چیست؟

طبق قانون اهم، R= V/I. بنابراین، اگر I = 0 باشد، مقدار R بی نهایت است. بنابراین، مقاومت بی نهایت نشان می دهد که جریان در مدار صفر است. یعنی هیچ جریانی در قسمت مشخص شده مدار جریان ندارد.

مولتی متر یک دستگاه ترکیبی برای اندازه گیری پارامترهای الکتریکی است. در یک مولتی متر، اگر نشانگر با شروع از صفر به سمت چپ منحرف شود، به آن مقاومت بی نهایت یا مدار باز می گویند. در چنین شرایطی هیچ پیوستگی بین نقاط اندازه گیری وجود ندارد یعنی جریانی در جریان نیست.

مقاومت بی نهایت در مقابل مقاومت صفر - مدار باز
مدار باز؛ اعتبار تصویر: در ویکیانبار موجود

همچنین بخوانید..دو محافظ برق در یک پریز: سوالات متداول جامع

مقاومت صفر در مقابل مقاومت صفر - توضیح دهید.

مقاومت صفر در مدار به این معنی است که مدار یک اتصال کوتاه است. برای یک اتصال کوتاه ایده آل، نباید وجود داشته باشد افت ولتاژ بین دو نقطه و بدون مقاومت در یک اتصال کوتاه واقعی، مقاومت بسیار کوچک است.

صفر اهم یا مقاومت های پیوند صفر، جامپرهای مقاومت مانند معمولی هستند که امپدانس بسیار پایینی را در مدار ارائه می دهند. آنها در PCBها به عنوان پل برای به حداقل رساندن هزینه طراحی استفاده می شوند. همچنین مقاومت های صفر اهم به راحتی لحیم و تعویض می شوند. اینها با مقاومت صفر یا اتصال کوتاه بسیار متفاوت هستند.

رفته به بالا