مهندسی

 • نحوه محاسبه رطوبت نسبی: از موجودات و حقایق مختلف

  اندازه گیری رطوبت نسبی (RH) نقش مهمی در زمینه های مختلف دارد. نحوه محاسبه رطوبت نسبی” دغدغه اصلی این مقاله است. برای محاسبه رطوبت نسبی از دستگاه های مختلفی استفاده می کنیم

  بیشتر ببینید

 • نمودار سنسور موقعیت میل لنگ: بینش دقیق

  سنسور موقعیت میل لنگ همانطور که از نام آن مشخص است یک نوع دستگاه حسگر است. در این مقاله در مورد نمودار سنسور موقعیت میل لنگ بحث خواهیم کرد. نمودار سنسور موقعیت میل لنگ دارای

  بیشتر ببینید

 • 9+ مثال رطوبت نسبی: حقایق دقیق

  رطوبت نسبی اندازه گیری بخار آب موجود در هوا است. در این مقاله به مثال های مختلف می پردازیم. رطوبت نسبی (RH یا ɸ) میزان بخار آب را نشان می دهد

  بیشتر ببینید

 • 9+ فشار فشار مثال: حقایق دقیق

  در این مقاله در مورد نمونه های مختلف فشار درگ بحث خواهیم کرد. کشش فشار بیشتر به سطح مقطع بدن بستگی دارد تا سطح در معرض دید. فشار

  بیشتر ببینید

 • 11+ مثال نیروی کشش: حقایق دقیق

  در این مقاله به نمونه های مختلف نیروهای درگ با بینش دقیق خواهیم پرداخت. نیروهای درگ نیروهای مکانیکی هستند که در اثر برهمکنش یک جسم جامد با آن ایجاد می شوند

  بیشتر ببینید

 • کارایی ایزنتروپیک نازل: چه، چگونه، چند نوع، مثال

  هدف اصلی استفاده از نازل افزایش سرعت سیال جاری با استفاده از فشار است. در این مقاله در مورد کارایی ایزنتروپیک نازل بحث خواهیم کرد. ایزنتروپیک

  بیشتر ببینید

 • 11+ مثال تعادل حرارتی: توضیحات مفصل

  در این مقاله "مثال تعادل حرارتی" با توضیحات مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. مثال تعادل حرارتی مفهوم بسیار مهمی برای درک تغییر حالت یک ماده است. 11+ حرارتی

  بیشتر ببینید

 • 9 مثال انبساط حرارتی: توضیحات مفصل

  در این مقاله "مثال انبساط حرارتی" با توضیحات مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. مثال انبساط حرارتی استفاده برای ماده ای است که به دلیل دمای بالا یا پایین منبسط می شود

  بیشتر ببینید

 • 7 مثال گاز واقعی: تحت چه شرایطی

  در این مقاله «نمونه‌های گاز واقعی» و نمونه‌های گاز واقعی مربوط به این است که چه شرایطی خلاصه می‌شود. نمونه های گاز واقعی از قانون گازها پیروی نمی کند. نمونه های گاز واقعی

  بیشتر ببینید

 • 3 مثال گاز ایده آل: تحت کدام شرایط:

  در این مقاله «نمونه‌های گاز ایده‌آل» و نمونه‌های گاز ایده‌آل حقایق مربوط به آن بحث خواهد شد. نمونه های گاز ایده آل بر اساس قانون گاز ایده آل هستند. اما در زندگی عملی ایده آل

  بیشتر ببینید

 • ولتاژ ضربه ای ترانسفورماتور: چیست، چرا، چگونه می توان حقایق و جزئیات را پیدا کرد

  این مقاله به توضیح ولتاژ شیر ترانسفورماتور و پدیده مرتبط با آن می پردازد. شیرها اتصالاتی هستند که روی سیم پیچ ها برای تغییر سطوح ولتاژ ثانویه ایجاد می شوند. اکثر ترانسفورماتورها از شیر استفاده می کنند

  بیشتر ببینید

 • نمودار سیستم سپتیک هوازی: توضیحات مفصل:

  در این مقاله "نمودار سیستم سپتیک هوازی" و نمودار سیستم سپتیک هوازی سایر حقایق مربوط به آن بحث خواهد شد. نمودار سیستم سپتیک هوازی در واقع از اجزای مرتبط با مکانیکی استفاده می کند.

  بیشتر ببینید

 • کشش فشار: چه، چگونه، کار، فرمول، مثال‌ها:

  در این مقاله به موضوع بسیار جالب "کشش فشار" پرداخته شده است. علت کشش فشار مقایسه فشار سطح میانی یک ماده است. همه چیز مربوط به کشش فشار است

  بیشتر ببینید

 • افت ولتاژ خط: چیست، چرا، چگونه و حقایق دقیق

  این مقاله افت ولتاژ خط و ویژگی های آن را شرح می دهد. ولتاژ خط اختلاف پتانسیل بین دو فاز یا خط در یک سیستم چند فازی است. مقاومت بالا است

  بیشتر ببینید

 • توربین آدیاباتیک: چه، چگونه، چند نوع، مثال

  این مقاله در مورد توربین آدیاباتیک بحث می کند. اصطلاح آدیاباتیک اغلب در زمینه ترمودینامیک استفاده می شود. به سیستم یا مرزی اشاره دارد که اجازه انتقال حرارت را نمی دهد

  بیشتر ببینید